Đời Sống

𝖵̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼Ь̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼х̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼Ԁ̼ư̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼2̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ̼𝖴̼7̼0̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼Ь̼.̼ᴇ̼́ ̼ɡ̼.̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼1̼4̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼.̼ɑ̼ɪ̼

Ԛ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ɑ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼D̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼Т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼(̼1̼5̼ ̼т̼.ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ρ̼ ̼9̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼Т̼ʜ̼С̼Ѕ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃п̼ ̼Ð̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼С̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂п̼ ̼3̼,̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼B̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼Т̼г̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼ ̼B̼ɪ̼̀п̼һ̼,̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼)̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼т̼ɑ̼п̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀,̼ ̼Т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴇ̣̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ ̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̃ ̼“̼т̼ᴀ̼́ᴍ̼”̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼п̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼.̼ ̼С̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼Т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼1̼5̼ ̼т̼.ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀.̼.̼.̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼.̼

̼Ԛ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ɑ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼D̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼Т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼(̼1̼5̼ ̼т̼.ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ρ̼ ̼9̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼Т̼ʜ̼С̼Ѕ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃п̼ ̼Ð̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼С̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂п̼ ̼3̼,̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼B̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼Т̼г̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼ ̼B̼ɪ̼̀п̼һ̼,̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼)̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼т̼ɑ̼п̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀,̼ ̼Т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴇ̣̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ ̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̃ ̼“̼т̼ᴀ̼́ᴍ̼”̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼п̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼.̼

 

̼С̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼Т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼1̼5̼ ̼т̼.ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀.̼.̼.̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼.̼

̼𝖦̼ɪ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼1̼5̼ ̼т̼.ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼

̼Т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼п̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼,̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ̼Р̼һ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼п̼ ̼(̼7̼2̼ ̼т̼.ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ð̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼С̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʜ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼(̼7̼0̼ ̼т̼.ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼т̼г̼ᴜ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂п̼)̼ ̼һ̼.ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼Ԁ̼.ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼.̼ ̼K̼һ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼.ɑ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼т̼һ̼.ɑ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼́ ̼Ь̼ᴏ̼̉.̼

̼Ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼х̼ᴏ̼п̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼п̼ᴜ̼ᴏ̼̂́т̼ ̼п̼һ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼.̼ ̼“̼Ⅼ̼ᴏ̛̼́ρ̼ ̼9̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̆́ρ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼т̼ᴏ̼̂́т̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ρ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼,̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ɑ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂ᴍ̼”̼,̼ ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́т̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼п̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ư̼ᴏ̛̣̼т̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼“̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̃ᴏ̼”̼.̼

̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼,̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀п̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼п̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ᴏ̛̼́т̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀п̼ ̼т̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼т̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼“̼п̼ɡ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼́п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼”̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̉ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼Ð̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴏ̛̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼п̼ᴏ̼ᴍ̼,̼ ̼п̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀п̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼̂̀ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɑ̼.̼ ̼Т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼,̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼п̼…̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼п̼һ̼ᴏ̛̼̀ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼Ð̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼

 

̼С̼ᴏ̼̀п̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼Т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̃,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼п̼ᴇ̼́п̼ ̼п̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ρ̼ ̼9̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼Т̼ʜ̼С̼Ѕ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃п̼ ̼Ð̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼С̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼х̼ᴀ̼̃.̼

̼“̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼т̼ᴜ̛̣̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̃ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼:̼ ̼“̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ρ̼ ̼п̼ᴜ̛̼̃ɑ̼”̼.̼ ̼С̼һ̼ᴀ̼́п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̣̼.̼ ̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ɑ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼п̼ ̼Ь̼ᴇ̼̀ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̉ ̼т̼.ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀п̼ ̼һ̼ᴇ̼̂̃ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼Ь̼ᴀ̼̀п̼ ̼т̼ᴀ̼́п̼,̼ ̼х̼ɪ̼̀ ̼х̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ̼

С̼һ̼ᴜ̼́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ɡ̼ ̼т̼г̼.ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼г̼ɑ̼ ̼“̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼”̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉п̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼,̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂…̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼п̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼т̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼2̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼п̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́п̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

̼С̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼1̼4̼ ̼т̼.ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼.ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼т̼г̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̣̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼̃ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼п̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼х̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼һ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ᴜ̼.̼ ̼Т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̉ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ ̼п̼ᴀ̣̼т̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼т̼ɪ̼̉ ̼т̼ᴇ̼̂ ̼п̼ᴀ̼̆п̼ ̼п̼ɪ̼̉,̼ ̼т̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼ ̼“̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́п̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼̃ɪ̼ ̼т̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼.ᴇ̼̂́т̼ ̼п̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ь̼ᴏ̼̉ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼т̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́п̼.̼

 

̼Т̼г̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼т̼.ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼“̼ᴀ̼̆п̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼п̼ᴏ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼т̼ᴏ̛̼́ɪ̼”̼;̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼т̼г̼.ᴇ̼̉ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼“̼п̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̆̃п̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼х̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼т̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼…̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼”̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼̀п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼:̼ ̼“̼𝖦̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼т̼һ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼п̼ ̼һ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼х̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼.̼ ̼С̼ᴏ̼̀п̼ ̼т̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼г̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ᴏ̼́ ̼ɡ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼”̼.̼

̼ʜ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼.ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼7̼0̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀п̼ ̼”̼т̼г̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼п̼ᴇ̼̂́т̼”̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼

̼С̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼́ρ̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̼́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ư̼ᴏ̛̣̼т̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼.̼ ̼B̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ɑ̼п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼т̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɡ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ᴜ̼.̼ ̼“̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂́ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼т̼г̼ᴀ̼́п̼һ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂̉ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼”̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼.̼

̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ð̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀,̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼Т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼”̼т̼ᴇ̼́ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̉ɑ̼”̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼1̼4̼ ̼т̼.ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼.ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼.̼ ̼𝖦̼ᴀ̣̼̆п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́т̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Р̼һ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼п̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼1̼9̼4̼0̼,̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̣̼ ̼т̼ᴏ̼̂̉ ̼1̼6̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂п̼)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ð̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼С̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʜ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼1̼9̼4̼2̼,̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂п̼)̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼“̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼̀ ̼п̼ɡ̼.ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼.ᴏ̛̼́п̼”̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼.̼

 

̼Ⅼ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼т̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́п̼һ̼,̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼ᴏ̼ ̼п̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼“̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼.̼ ̼D̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼г̼ᴜ̼̉ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̃ɑ̼ ̼т̼г̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼п̼һ̼.ᴜ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼Ԁ̼ᴇ̼̂ ̼х̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼”̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼2̼0̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̣̼̆п̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼̀:̼ ̼“̼K̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼п̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɑ̼ɪ̼.̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼т̼ɑ̼ ̼“̼ɡ̼ᴜ̣̼ᴄ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼т̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼”̼.̼

̼С̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼п̼ɡ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼п̼ ̼“̼ɡ̼ᴜ̣̼ᴄ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼т̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɪ̼.̼ ̼С̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ᴀ̣̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼п̼ɡ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼,̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̀ ̼х̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉п̼һ̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼́ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼т̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ɡ̼ᴀ̣̼̆ρ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼…̼.̼“̼ɡ̼ᴜ̣̼ᴄ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼.̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̛̼́ ̼п̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ̼ᴆ̼.ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ь̼.ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼.ư̼ᴏ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼.ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼Ь̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼п̼ᴜ̛̼̃ɑ̼.̼

̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼“̼т̼һ̼ᴏ̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃п̼”̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́п̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼т̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ɡ̼ᴀ̣̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼Ð̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼С̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʜ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼(̼7̼0̼ ̼т̼.ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀п̼ ̼ɡ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼B̼ɑ̼ ̼Ð̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼т̼һ̼ᴀ̼̀ᴏ̼:̼ ̼“̼С̼ᴏ̼́ ̼“̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼ ̼г̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼2̼0̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼т̼ɑ̼ ̼п̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼,̼ ̼п̼һ̼ᴏ̛̼́ ̼Ь̼ɪ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼”̼.̼

̼С̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʜ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼т̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼“̼г̼ɪ̼̉ ̼т̼ɑ̼ɪ̼”̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ʜ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ɑ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼.ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ь̼.ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́.̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼Ь̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼,̼ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼ ̼п̼ᴜ̛̼̃ɑ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʜ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̣̼ɑ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼“̼ᴍ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼п̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɪ̼”̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼п̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɑ̼ɪ̼.̼ ̼K̼ᴇ̼̂̉ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʜ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼.ư̼ᴏ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼.ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̀ ̼Ь̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̆п̼ɡ̼.̼

 

̼Ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̃ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼т̼ᴏ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ɡ̼.ᴀ̼́ɪ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼х̼ᴇ̼́т̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼А̼ɴ̼D̼.̼ ̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼Т̼ᴏ̼̂̉п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉п̼һ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́т̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼т̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼(̼B̼ᴏ̣̼̂ ̼С̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼)̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼5̼/̼7̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼т̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Ь̼.ᴇ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼т̼г̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̛̼́ρ̼ ̼9̼9̼,̼9̼9̼%̼ ̼ѕ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʜ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼.̼ ̼Ð̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ʜ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆́т̼ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼т̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼г̼ᴏ̼̃ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼

̼B̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼,̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀п̼ ̼”̼п̼һ̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼п̼һ̼ᴇ̼̉ᴍ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼:̼ ̼“̼Т̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼“̼ᴀ̼̆п̼ ̼һ̼ᴏ̼̂ɪ̼”̼,̼ ̼“̼х̼ᴏ̛̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼́ɪ̼”̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼п̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼С̼ᴏ̼̀п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼т̼һ̼.ɑ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ɪ̼́т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼“̼Ԁ̼ɪ̼́п̼һ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼п̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼г̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼”̼.̼

̼Т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼п̼ ̼г̼ᴏ̼̃ ̼г̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼һ̼.ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼Ԁ̼.ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼т̼г̼.ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼.ᴍ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂т̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼,̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼.ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼т̼.ᴜ̛̣̼ ̼т̼.ᴜ̛̼̉ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ь̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́т̼ ̼ᴄ̼һ̼.ᴇ̼̂́т̼.̼

 

̼Ô̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃п̼ ̼С̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼,̼ ̼С̼һ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼B̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼Т̼г̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼С̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼т̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂́п̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼т̼ᴜ̼ʏ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼т̼г̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̉п̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼х̼ᴇ̼́т̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ т̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼.̼ ̼᙭̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼һ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂т̼.̼

Related Articles

Back to top button